Vintage Ski

Pine Mountain ski jump, Iron Mountain, Michigan.

Pine Mountain ski jump, Iron Mountain, Michigan.

  1. 3threedays reblogged this from vintageski
  2. keeprockingwithme reblogged this from vintageski
  3. lykketil reblogged this from vintageski
  4. drizzleandahurricane reblogged this from vintageski and added:
    Pine Mountain ski jump, Iron Mountain, Michigan. Not far from me :)
  5. idshredthat reblogged this from vintageski
  6. vintageski posted this